אודות נכסים ובניין

הדפס

עוצמת הסינרגיזם

עוצמת הסינרגיזם

 

חברה מובילה בענף הנדל"ן בישראל

חברת נכסים ובניין הינה מהוותיקות, הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל. עיקר פעילותה מתמקדת בנכסים מניבים ובמגורים בארץ ובחו"ל, וכן בתחום החקלאות באמצעות מהדרין.

 

איתנות פיננסית לאורך זמן

(עפ"י דו"חות כספיים לשנת 2016)

לחברת נכסים ובניין איתנות ויציבות פיננסית לאורך זמן אשר באות לידי ביטוי :

  • הון עצמי של 3.5 מיליארד ₪ מתוכם מיוחס לבעלים כ-1.9 מיליארד ₪.
  • נדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 11.1 מיליארד ₪, מתוכם נכסים מניבים כ-10.4 מיליארד ₪.
  • הכנסות משכר דירה שנתיות כ-862 מיליון ₪
  • יתרות מזומנים כ-2.1 מיליארד ₪.

יתרותיה הנזילות ותזרים המזומנים השוטף אותו מייצרת החברה מאפשרות לה להרחיב את עסקיה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח בתחום הליבה שלה שהוא נכסים מניבים בארץ ובעולם.

 

חברות בנות בישראל

לנכסים ובניין חברות בנות שהעיקריות בהן: גב-ים, מהדרין, נווה גד, ישפרו והון. חברת גב-ים (בבעלות כ- 69%), אשר נייירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והיציבות בישראל, אשר עיקר התמחותה הינה בתחום הפארקים להייטק ומשרדים. גב-ים עוסקת בין היתר, בניהול ואחזקה של בניינים קיימים וייזום של פרויקטים חדשים על קרקעות שבבעלותה. נוה גד (בבעלות 100%) פועלת לתכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות. השכונות נבנות כמכלול ייחודי של "פארק מגורים" הכולל מרכיבים שונים  של פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים (גנים ציבוריים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה). ישפרו (בבעלות 100%) עיקר פעילותה מתרכז בניהול, אחזקה ופיתוח מרכזים מסחריים, בעיקר מסוג פאוואר סנטרים באזורי ביקוש. ישפרו יוזמת פרויקטים למסחר על קרקעות שבבעלותה. לישפרו אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מהדרין (בבעלות 45%) הינה היצואנית המובילה בישראל של פרי הדר. כמו כן עוסקת מהדרין במגוון פעילויות בענף החקלאות לרבות עיבוד פירות וירקות, שירותי אריזה וקירור, אחסנה ושיווק. ניירות הערך של מהדרין נסחרים בבורסה לני"ע. הון (בבעלות 100%) מתמחה בניהול נכסים וייעוץ נדל"ן.

 

פעילות בינלאומיות

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים והמגורים בארה"ב, הודו ואנגליה. לקבוצה  נכסים מניבים, שהעיקרי שבהם; מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 865,000 sf. לחברה פעילות בתחום המגורים  בארה"ב ובהודו . בהודו הקבוצה יוזמת, יחד עם שותפים, הקמה ושיווק של שכונות מגורים בשלבים, בצ'נאי ומייסור בהיקף של כ-2,200 יחידות דיור. הקבוצה שותפה בשלושה בתי מלון מרשת Hilton באנגליה בערים לונדון, ברמינגהם וקארדיף, הכוללים 2,050 חדרי מלון ואולמות כנסים.

לחברת נכסים ובניין מנהלים מקומיים בחו"ל וחלק מהפעליות מתבצעת ביחד עם שותפים מקומיים. 

 

יצירת ערך

יכולותיה הפיננסיות וניסיונה רב השנים של החברה תומכים באסטרטגיית הצמיחה שלה ומאפשרים לה להתמקד בייזום וברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי יציב וסולידי.  

יצירת הערך על ידי החברה מתמקדת בעיקר ביצירת ערך פנימית באמצעות ייזום ובנייה על קרקעות בבעלות הקבוצה וביצירת ערך בתחום הנכסים המניבים, בעיקר באמצעות רכישה של נכסים מניבים בתזמון ובמיקום נכונים ובהשבחתם תחת ניהול הקבוצה, כדוגמת בניין HSBC.

 

תרומה לקהילה

החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל חשיבות רבה ומאמינה באחריות המגזר העסקי כלפי החברה בישראל, מתוך אמונה כי מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית-חברתית.

החברה בוחרת להתמקד בסיוע בעיקר לפרויקטים בתחומי ההשכלה, החינוך והתרבות.