קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag יוני 2017

  הראל סקר שוק יוני 2017

  בישראל:  האכזבה מהאומדן הראשון לצמיחה ברבעון הראשון (1.4%) מוסברת בירידה חדה ביבוא כלי רכב  (אשר פעלה להפחתה בצריכה הפרטית ובהשקעות( . בניכוי הרכבים,  הצמיחה עמדה על 3.5 אחוזים . להערכתנו , נתון הצמיחה החלש ברבעון הראשון אינו משקף שינוי בסיסי במגמת הפעילות במשק.  תומכים בהערכה זו גם האינדיקאטורים הראשונים לרבעון השני הממשיכים להצביע על פעילות כלכלית איתנה;  סנטימנט החברות,  אמון הצרכנים , פדיון רשתות השיווק, המדד המשולב ונתוני שוק העבודה שהמשיכו להיות חיובים,  כאשר שיעור האבטלה נותר ברמתו הנמוכה לצד שיעור השתתפות גבוה.

 • main_imag מאי 2017

  הראל | סקר שוק מאי 2017

  בישראל האינדיקאטורים הראשונים לרבעון הראשון ממשיכים להצביע על צמיחה איתנה; סנטימנט החברות ברבעון הראשון היה חיובי וכך גם סקרי אמון הצרכנים לחודש מרץ. נתוני שוק העבודה המשיכו להיות חיובים כאשר שיעור האבטלה נותר ברמתו הנמוכה, ונתוני סחר הסחורות לרבעון הראשון היו טובים מהצפי. מנגד, נרשמה ירידה ביצוא השירותים
  והתמתנות קלה בקצב הגידול בהכנסות ממסים במרץ.

 • main_imag אפריל 2017

  הראל | סקר שוק אפריל 2017

  בישראל האינדיקאטורים הראשונים לרבעון הראשון ממשיכים להצביע על צמיחה חיובית, עם התמתנות בצריכה הפרטית (לרמות עמידות יותר) אך עם שיפור בתעשייה, במסחר, בתיירות וביצוא השירותים.  נתוני שוק העבודה המשיכו להיות חיוביים,  כאשר שיעור האבטלה נותר כבר 3 חודשים ברציפות ברמתו הנמוכה היסטורית

 • main_imag אפריל 2017

  מאן נכסים | סקר שוק אפריל 2017

  הרבעון הראשון הסתיים בעליה של 1.2% במדד מאן,  מרמה של168.2 ל 170.2- נקודות. עלייה זו מתרחשת בשנה מאתגרת בה מלאי המשרדים החדשים צפוי להגיע לשיא ולבחון את חוזקו של השוק.  להערכתנו היציבות בשוק המשרדים תיבחן לקראת סוף השנה ובשנה הבאה עם אכלוסם של הבניינים החדשים.