מדד נדל"ן - 15

הדפס

מהו מדד נדל"ן 15

 

מדד נדל"ן-15 הוא מדד פרמיום של מניות נדל"ן של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אשר התפרסם לראשונה בינואר 2005. המדד כולל את 15 המניות הגדולות ביותר מבין המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד (שיעור אחזקות הציבור במניה צריך להיות מעל 20%, היקף המסחר במניה צריך להיות מעל מינימום מסוים). הרכב המניות המרכיבות את המדד נקבע פעמיים בשנה, ביום 15 ביוני וביום 15 בדצמבר, על בסיס שווי השוק הממוצע של החברות בתקופה שלפני מועד ההחלפה. משקלה של כל מנייה במדד נקבע על פי שווי השוק של החזקות הציבור במנייה, אשר נמדד מדי רבעון. חברות שמשקלן גבוה מאוד מוגבלות במשקלן במדד עד לתקרה של 15%.
ישנה חשיבות להיות מניה נסחרת במדד, חברות הנסחרות במדד נהנות בדרך כלל מהיקף מסחר גבוה יותר במנייתן כתוצאה מרכישת המניה על ידי תעודות סל וקרנות נאמנות הנצמדות למדד הנדל"ן-15 (משקיעות במניות הנסחרות במדד). חברות הנסחרות במדד אף זוכות בדרך כלל לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר.