הנהלת החברה

הדפס

הנהלת החברה

סגי איתן - מנכ"ל


אורן הילינגר - סמנכ"ל כספים                                                              אבי יעקובוביץ - מנכ"ל גב-ים


אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב                                                     גיא בינשטוק - מנכ"ל מהדרין


ענת שני - יועצת משפטית ומזכירת החברה                                             זיו שחורי - מנכ"ל ישפרו


אבי רוזן - מנהל תחום פעילות מגורים