תוצרת הארץ - תל אביב

תוצרת הארץ - תל אביב
 
תוצרת הארץ - ת"א (50%)
  • שטח עילי - 53,000 מ"ר
  • שטחי חניה - 32,000 מ"ר - בבנייה