Appa-Hyderabad

Appa-Hyderabad


פרויקט Appa-Hyderabad כלל קרקע בשטח של כ-100 דונם המיועד להקמת פרויקט מגורים בהיקף של כ-2,750 יחידות דיור. הקרקעות נמצאות בסמיכות לפארקי הייטק גדולים (סייבר סיטי, מיקרוסופט וגאהצ'יבולי) שהעובדים בהם מהווים את מרבית הרוכשים של שכונת המגורים.

בינואר 2016 נמכרה יתרת הפרויקט בהיידראבאד תמורת 34 מיליון דולר.