אודות נכסים ובניין

הדפס

אודות נכסים ובניין

אודות נכסים ובניין

 

חברה מובילה בענף הנדל"ן בישראל

חברת נכסים ובניין הינה מהוותיקות, הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל. עיקר פעילותה מתמקדת בנכסים מניבים ובמגורים בארץ ובחו"ל, וכן בתחום החקלאות באמצעות מהדרין.

 

איתנות פיננסית לאורך זמן

(עפ"י דו"חות כספיים לרבעון שלישי 2019)

לחברת נכסים ובניין איתנות ויציבות פיננסית לאורך זמן אשר באות לידי ביטוי :

  • הון עצמי של 2.7 מיליארד ₪ מתוכם מיוחס לבעלים כ-2.4 מיליארד ₪.
  • נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-5.2 מיליארד ₪.
  • הכנסות משכר דירה שנתיות כ-431 מיליון ₪ (בגילום שנתי). 
  • יתרות מזומנים כ-2.1 מיליארד ₪.

יתרותיה הנזילות ותזרים המזומנים השוטף אותו מייצרת החברה מאפשרות לה להרחיב את עסקיה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח בתחום הליבה שלה שהוא נכסים מניבים בארץ ובעולם.

 

חברות בנות בישראל

לנכסים ובניין אחזקה בחברות שהעיקריות בהן: גב-ים, מהדרין, נווה גד, ישפרו והון. חברת גב-ים (בבעלות כ-34.9%), אשר נייירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והיציבות בישראל, אשר עיקר התמחותה הינה בתחום הפארקים להייטק ומשרדים. גב-ים עוסקת בין היתר, בניהול ואחזקה של בניינים קיימים וייזום של פרויקטים חדשים על קרקעות שבבעלותה. נוה גד (בבעלות 100%) פועלת לתכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות. השכונות נבנות כמכלול ייחודי של "פארק מגורים" הכולל מרכיבים שונים  של פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים (גנים ציבוריים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה). ישפרו (בבעלות 100%) עיקר פעילותה מתרכז בניהול, אחזקה ופיתוח מרכזים מסחריים, בעיקר מסוג פאוואר סנטרים באזורי ביקוש. ישפרו יוזמת פרויקטים למסחר על קרקעות שבבעלותה. לישפרו אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מהדרין (בבעלות 45%) הינה היצואנית המובילה בישראל של פרי הדר. כמו כן עוסקת מהדרין במגוון פעילויות בענף החקלאות לרבות עיבוד פירות וירקות, שירותי אריזה וקירור, אחסנה ושיווק. ניירות הערך של מהדרין נסחרים בבורסה לני"ע. הון (בבעלות 100%) מתמחה בניהול נכסים וייעוץ נדל"ן.

 

פעילות בינלאומיות

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים והמגורים בעיקר בארה"ב. לחברה נכסים מניבים, שהעיקריים שבהם; מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר ופרויקט למסחר ומשרדים בלאס וגאס (בשותפות עם אידיבי) בהיקף של כ-62,000 מ"ר בשם Tivoli. 

 

יצירת ערך

יכולותיה הפיננסיות וניסיונה רב השנים של החברה תומכים באסטרטגיית הצמיחה שלה ומאפשרים לה להתמקד בייזום וברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי יציב וסולידי.  

יצירת הערך על ידי החברה מתמקדת בעיקר ביצירת ערך פנימית באמצעות ייזום ובנייה על קרקעות בבעלות הקבוצה וביצירת ערך בתחום הנכסים המניבים, בעיקר באמצעות רכישה של נכסים מניבים בתזמון ובמיקום נכונים ובהשבחתם תחת ניהול הקבוצה, כדוגמת מגדל HSBC.

 

תרומה לקהילה

החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל חשיבות רבה ומאמינה באחריות המגזר העסקי כלפי החברה בישראל, מתוך אמונה כי מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית-חברתית.

החברה בוחרת להתמקד בסיוע בעיקר לפרויקטים בתחומי ההשכלה, החינוך והתרבות.