בנק HSBC מאריך את השכירות במגדל עד 2025

הדפס

5.4.2017

בנק HSBC מאריך את השכירות במגדל עד 2025 5.4.2017

נכסים ובניין חתמה היום עם בנק HSBC על הארכת חוזה השכירות במגדל HSBC לחמש שנים נוספות עד לשנת 2025 תמורת 43 מ' $ לשנה