אסיפות כלליות

דחיית אסיפה כללית מיום 29.12.2016, ליום 05.01.2017 ותיקון מדיניות התגמול (ללא שינוי במועד הקובע)

חזור לעמוד הקודם

PDF cannot be displayed.