קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag January 2019

  JLL | New York Office Outlook Q4 2018

  eventy transactions totaling $5.9 billion closed in the fourth quarter, as the number of transactions continued rising incrementally while dollar volume decreased by $1.5 billion compared with the third quarter.

 • main_imag ינואר 2019

  הראל | סקר שוק ינואר 2019

  הצמיחה ב 2018- הייתה נמוכה מהצפי ועמדה על 3.2 אחוזים. כאשר שלושת הרבעונים הראשונים של השנה שוב עודכנו כלפי מטה. התחזית הראשונית שלנו לצמיחה ב 2019- עודכנה והיא עומדת על קצב של 3.2 אחוזים. שוק העבודה עודנו חזק;  שיעור האבטלה נותר 4.1 אחוזים חודש שלישי ברציפות ואף שיעור ההשתתפות עלה

  קלות.  המגמה בתעסוקה בחודשים האחרונים מחזקת את הערכתינו שמגמת השיפור בשוק העבודה קרובה למיצוי. 

 • main_imag December 2018

  JLL | New York Office Outlook Q3 2018

  Sixty transactions totaling $7.0 billion closed in the third quarter as dollar volume rebounded yet the number of transactions remained flat compared with the second quarter. The office and multifamily segments reported dollar volumes that were lower than their10-year quarterly averages, down 23.9 percent and 15.9 percent, respectively, while the hotel and the land/development segments were up, by 29.3 percent and 56.6 percent, respectively.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק דצמבר 2018

  האינדיקטורים שפורסמו החודש היו ברובם פחות טובים מהצפי; הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 2.4 אחוזים על פי האומדן הראשוני ,נמוכה מהצפי, כשבמקביל, שני הרבעונים הקודמים עודכנו כלפי מטה. יחד עם זאת, הנתונים הראשונים לאוקטובר  (רבעון רביעי(  טובים.

  שוק העבודה עודנו חזק; שיעור האבטלה נותר 4.1 אחוזים באוקטובר , ושיעור ההשתתפות ירד מעט ל 63.7- אחוזים .המגמה בתעסוקה בחודשים האחרונים מחזקת את הערכתינו שמגמת השיפור בשוק העבודה קרובה למיצוי. קצב עליית השכר עומד על 3.8 אחוזים ב 12-החודשים עד ספטמבר.