קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag

  הראל | סקר שוק נובמבר 2018

  רצף האינדיקטורים שמתקבלים לרבעון השלישי,  כגון המדד המשולב, סקרי החברות ונתוני התעסוקה החזקים מחזקים את הערכתינו שהנתון החלש ברבעון השני היה נקודתי והצמיחה ברבעון השלישי האיצה לכיוון ה 3-אחוזים.

  שיעור האבטלה נותר כמעט ללא שינוי במהלך הרבעון השלישי, קרוב לרמתו הנמוכה במבט היסטורי. השכר הממוצע של הישראלים המשיך לעלות במהירות גם בתחילת הרבעון השלישי והרמה הגבוהה של סך המשרות הפנויות תומכת בהמשך עליית השכר.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק אוקטובר 2018

  הצמיחה ברבעון השני הייתה חלשה) 1.8 אחוזים (אך הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל 5.1 אחוזים כך שבסיכום המחצית הראשונה התמונה נותרה חיובית. האינדיקטורים הראשוניים לרבעון השלישי מלמדים על כך שהחולשה ברבעון השני נקודתית.

  העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים המשיך להתכווץ גם ברבעון השני. הנתון תומך בפיחות השקל כאשר בינתיים הביקוש של זרים לחברות ישראליות מהווה את אחד מהגורמים שבולם זאת.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק ספטמבר 2018

  חברת הדירוג S&P העלתה את דירוג האשראי של ישראל לAA  פלוס, הגבוה בתולדות המדינה. הצמיחה ברבעון השני עמדה על 2 אחוזים,  לאחר צמיחה של 4.8 אחוזים ברבעון הראשון השנה. האינדיקטורים לרבעון השלישי מצביעים על האצה בפעילות הכלכלית. להערכתנו הצמיחה השנה תעמוד על 3.7 אחוזים.

  שיעור האבטלה עלה ל 4.2- אחוזים ביולי עם ירידה קלה בשיעור ההשתתפות, עדיין רמה נמוכה מאוד במבט היסטורי.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק אוגוסט 2018

  הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל 4.7- אחוזים, מנגד ,האינדיקטורים לרבעון השני מצביעים על צמיחה נמוכה משמעותית ברבעון השני, עם סימנים להאצה מחודשת בפעילות לקראת הרבעון השלישי. להערכתנו הצמיחה השנה תעמוד על 3.7 אחוזים.

  שיעור האבטלה עלה ל 3.9- אחוזים ברבעון השני, רמה נמוכה מאוד במבט היסטורי אך תוך כדי עלייה בשונות בין המחוזות.  השכר לעובדים ישראלים רשם עליה מרשימה של 3.3 אחוזים ב 12- החודשים האחרונים עד אפריל (3.8 אחוזים בסקטור העסקי).