קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag

  מאן נכסים | סקר שוק יולי 2018

  שוק המשרדים ממשיך ברבעון זה להיות חזק ויציב על אף ריבוי פרויקטים של קבוצות רכישה שנוספו לשוק ותרמו להיצע הרב של שטחי משרדים קטנים. בשוק זה חלה עלייה מתונה בשיעור התפוסה הממוצע כתוצאה מהמשך הצמיחה של חברות הטכנולוגיה המתפתחות ומהביקוש מצד חברות העוסקות בהשכרת חללים משותפים. היציבות ברמת המחירים נמשכה עם עליות נקודתיות כתוצאה משיפור באיכות המשרדים המוצעים בשוק.

   

 • main_imag

  הראל | סקר שוק יולי 2018

  הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל 4.5- אחוזים , מנגד,  האינדיקטורים לרבעון השני מצביעים על צמיחה נמוכה יותר. להערכתנו הצמיחה השנה תעמוד על 3.7 אחוזים. שיעור האבטלה ירד ל 3.9- אחוזים במאי תוך עליה בשיעור ההשתתפות ל 64- אחוז.  השכר לעובדים ישראלים רשם עליה מרשימה של 4 אחוזים ב 12- החודשים האחרונים.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק יוני 2018

  הצמיחה ברבעון הראשון הייתה חזקה ועמדה על 4.2 אחוזים , קרוב להערכתנו, בהובלת הצריכה הפרטית והיצוא והיא תומכת בצמיחה של 3.5 עד 3.7 אחוזים השנה.  המדד המשולב של בנק ישראל מצביע על המשך צמיחה מהירה גם ברבעון השני.

  שיעור האבטלה עלה קלות בתחילת הרבעון השני ונרשמה התמתנות בגידול במספר משרות השכיר . למרות זאת,  התמונה החזקה של שוק העבודה לא השתנתה משמעותית,  וממשיכה לתמוך בעליית שכר. שוק הדיור.  מגמה הירידה במחירי הדירות נמשכת, בהובלת מחירי הדירות החדשות.  אך נתוני הקצה מצביעים

  על עלייה בעסקאות של רוכשי דירה ראשונה.

 • main_imag מאי 2018

  JLL | New York Office Outlook Q1 2018


  The dollar volume reported in the first quarter was the highest reported since the third quarter of 2016 and surpassed

  the 10-year quarterly average of $7.1 billion. However, it still fell short of the average quarterly dollar volume recorded

  from the 2012 to 2016 period of $9.8 billion. Additionally, the elevated dollar amount was largely driven by a few major

  transactions, as only 64 deals closed in the first quarter – significantly below the average of 90 deals that closed per

  quarter between 2013 and 2017.