קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag אוגוסט 2017

  הראל | סקר שוק אוגוסט 2017

  בישראל:  האינדיקטורים לרבעון השני שפורסמו החודש היו מעורבים. במאי נרשמה ירידה חדה במדד פדיון ענפי המשק, בייצור התעשייתי, בפדיון רשתות השיווק וברכישות בכרטיסי אשראי. מנגד, מדד אמון הצרכנים, סקר החברות והאינדיקאטורים הראשוניים ליוני מצביעים על שיפור. בסיכום הרבעון השני שיעור האבטלה עלה קלות ל-4.4 אחוזים אך במקביל עלייה נרשמה בשיעור ההשתתפות. השכר הממוצע במשק המשיך לעלות בקצב מהיר.

 • main_imag יולי 2017

  מאן נכסים | סקר שוק יולי 2017


  הרבעון השני מסתיים בעליה של 0.3% במדד מאן,  מרמה של 170.2 ל- 170.7 נקודות. העלייה ממשיכה לשקף את הצמיחה בתחום ההיי טק. עסקאות של חברות רבות כללו שכירת שטחים בבניינים החדשים בעיקר למטרת גידול בכוח האדם הצפוי.

 • main_imag יולי 2017

  הראל | סקר שוק יולי 2017

  בישראל:  האומדן השני לצמיחה ברבעון הראשון הראה 1.2 אחוזים,  אך הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על התרחבות טובה בפעילות;  שוק העבודה נותר איתן עם שיעור אבטלה נמוך היסטורית לצד שיעור השתתפות גבוה היסטורית ועליה בשכר הריאלי,  הייצור התעשייתי ופדיון ענפי המשק עלו ויצוא השירותים המשיך לשבור שיאים בהובלת ההיי טק.  מנגד, ירידה נרשמה במכירות בכרטיסי אשראי ופדיון רשתות השיווק.

   

 • main_imag יוני 2017

  הראל | סקר שוק יוני 2017

  בישראל:  האכזבה מהאומדן הראשון לצמיחה ברבעון הראשון (1.4%) מוסברת בירידה חדה ביבוא כלי רכב  (אשר פעלה להפחתה בצריכה הפרטית ובהשקעות( . בניכוי הרכבים,  הצמיחה עמדה על 3.5 אחוזים . להערכתנו , נתון הצמיחה החלש ברבעון הראשון אינו משקף שינוי בסיסי במגמת הפעילות במשק.  תומכים בהערכה זו גם האינדיקאטורים הראשונים לרבעון השני הממשיכים להצביע על פעילות כלכלית איתנה;  סנטימנט החברות,  אמון הצרכנים , פדיון רשתות השיווק, המדד המשולב ונתוני שוק העבודה שהמשיכו להיות חיובים,  כאשר שיעור האבטלה נותר ברמתו הנמוכה לצד שיעור השתתפות גבוה.