קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag אפריל 2019

  הראל | סקר שוק אפריל 2019

  בניגוד לחולשה במרבית השווקים המפותחים במהלך הרבעון הראשון של השנה, בישראל הנתונים מצביעים על מגמה חיובית מתונה;  שיפור במדד המשולב של בנק ישראל,שוק עבודה חזק, שיפור ביצוא הסחורות והשירותים. שוק העבודה נותר הדוק גם בפברואר,  עם ירידה בשיעור האבטלה ועלייה קלה בשיעור התעסוקה.

  קצב עליית השכר הממוצע במשק נותר מאוד גבוה בהובלת הסקטור העסקי.

 • main_imag April 2019

  JLL | New York Office Outlook Q1 2019

  44 transactions totaling $4.6 billion closed in the first quarter; in the preceding eight quarters, an average of 70 transactions totaling $6.5 billion closed.

  The office segment captured the bulk of investment volume with $2.5 billion closing in the first quarter, though this represented a step back from the $3.2 billion quarterly average from 2017 to 2018.

 • main_imag מרץ 2019

  הראל | סקר שוק מרץ 2019

  בניגוד למגמה במרבית השווקים המפותחים הצמיחה בישראל בסוף 2018 האיצה (לאחר 2 רבעונים מאכזבים.(עלייה נרשמה בהשקעות במרבית ענפי המשק, למעט ההשקעה בבנייה למגורים שהמשיכה לרדת, והיצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק) צמח רק בזכות יצוא השירותים.

  האינדיקאטורים הראשוניים מאוד לרבעון הראשון מצביעים על קצב צמיחה דומה בהובלת הצריכה הפרטית לצד החוזקה בתיירות. מנגד, נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות.  הוצאות הממשלה בינואר היו גבוהות מהצפי ולראשונה מאז 2003 הממשלה מתחילה את השנה בגירעון.

 • main_imag פברואר 2019

  הראל | סקר שוק פברואר 2019

  הנתונים בישראל לרבעון הרביעי היו ברובם מעורבים,  בפרט בייצור התעשייתי ובפדיון ענפי המשק, את התמונה הכללית מצביע על שיפור בהשוואה ל-2 הרבעונים הקודמים. חל שיפור ביצוא הסחורות לצד המשך חוזקה ביצוא השירותים , והכנסות המדינה ממיסים הפתיעו לטובה לכן הגירעון הממשלתי הסתיים בהתאם ליעד.

  שנה תשיעית ברציפות של ירידה בשיעור האבטלה במשק לצד יציבות בשיעור ההשתתפות . יחד עם זאת אנו מעריכים שמגמת השיפור הגיע למיצוי.