קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag ספטמבר 2017

  JLL | New York Office Outlook Q2 2017

  Manhattan investment sales activity increased noticeably quarter-over-quarter but still did not approach the deal flow recorded from 2014 to 2016. The total sales volume in the second quarter was $6.0 billion, which represented a 40.2-percent increase above the first
  quarter but a 39.4-percent decrease below the five-year quarterly average.

 • main_imag ספטמבר 2017

  הראל | סקר שוק ספטמבר 2017

  בישראל:  הצמיחה ברבעון השני עמדה על 2.7 אחוזים. מרבית האינדיקטורים לרבעון השלישי היו טובים. עליה נרשמה במדד פדיון ענפי המשק והייצור התעשייתי, ופדיון רשתות השיווק נותר גבוה. יצוא השירותים שבר שיא, הכנסות הממשלה ממיסים היו גבוהות מהצפי (ישירים ועקיפים), ובשוק העבודה,  שיעור האבטלה ירד, שיעור ההשתתפות עלה לצד עליה בשכר הריאלי. מנגד, ירידה חדה נרשמה ביצוא הסחורות.
   

 • main_imag אוגוסט 2017

  הראל | סקר שוק אוגוסט 2017

  בישראל:  האינדיקטורים לרבעון השני שפורסמו החודש היו מעורבים. במאי נרשמה ירידה חדה במדד פדיון ענפי המשק, בייצור התעשייתי, בפדיון רשתות השיווק וברכישות בכרטיסי אשראי. מנגד, מדד אמון הצרכנים, סקר החברות והאינדיקאטורים הראשוניים ליוני מצביעים על שיפור. בסיכום הרבעון השני שיעור האבטלה עלה קלות ל-4.4 אחוזים אך במקביל עלייה נרשמה בשיעור ההשתתפות. השכר הממוצע במשק המשיך לעלות בקצב מהיר.

 • main_imag יולי 2017

  מאן נכסים | סקר שוק יולי 2017


  הרבעון השני מסתיים בעליה של 0.3% במדד מאן,  מרמה של 170.2 ל- 170.7 נקודות. העלייה ממשיכה לשקף את הצמיחה בתחום ההיי טק. עסקאות של חברות רבות כללו שכירת שטחים בבניינים החדשים בעיקר למטרת גידול בכוח האדם הצפוי.