קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag יולי 2017

  הראל | סקר שוק יולי 2017

  בישראל:  האומדן השני לצמיחה ברבעון הראשון הראה 1.2 אחוזים,  אך הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על התרחבות טובה בפעילות;  שוק העבודה נותר איתן עם שיעור אבטלה נמוך היסטורית לצד שיעור השתתפות גבוה היסטורית ועליה בשכר הריאלי,  הייצור התעשייתי ופדיון ענפי המשק עלו ויצוא השירותים המשיך לשבור שיאים בהובלת ההיי טק.  מנגד, ירידה נרשמה במכירות בכרטיסי אשראי ופדיון רשתות השיווק.

   

 • main_imag יוני 2017

  הראל | סקר שוק יוני 2017

  בישראל:  האכזבה מהאומדן הראשון לצמיחה ברבעון הראשון (1.4%) מוסברת בירידה חדה ביבוא כלי רכב  (אשר פעלה להפחתה בצריכה הפרטית ובהשקעות( . בניכוי הרכבים,  הצמיחה עמדה על 3.5 אחוזים . להערכתנו , נתון הצמיחה החלש ברבעון הראשון אינו משקף שינוי בסיסי במגמת הפעילות במשק.  תומכים בהערכה זו גם האינדיקאטורים הראשונים לרבעון השני הממשיכים להצביע על פעילות כלכלית איתנה;  סנטימנט החברות,  אמון הצרכנים , פדיון רשתות השיווק, המדד המשולב ונתוני שוק העבודה שהמשיכו להיות חיובים,  כאשר שיעור האבטלה נותר ברמתו הנמוכה לצד שיעור השתתפות גבוה.

 • main_imag מאי 2017

  הראל | סקר שוק מאי 2017

  בישראל האינדיקאטורים הראשונים לרבעון הראשון ממשיכים להצביע על צמיחה איתנה; סנטימנט החברות ברבעון הראשון היה חיובי וכך גם סקרי אמון הצרכנים לחודש מרץ. נתוני שוק העבודה המשיכו להיות חיובים כאשר שיעור האבטלה נותר ברמתו הנמוכה, ונתוני סחר הסחורות לרבעון הראשון היו טובים מהצפי. מנגד, נרשמה ירידה ביצוא השירותים
  והתמתנות קלה בקצב הגידול בהכנסות ממסים במרץ.

 • main_imag אפריל 2017

  JLL | New York Office Outlook Q1 2017

  Temporary pause in investment volumes in the first quarter. In total, $3.7 billion of sales were recorded in Manhattan in the first quarter, the second-lowest quarterly volume in the past six years. An additional $4.0 billion across all property segments was under contract as of quarter-end, while several additional high-profile properties and portfolios were actively being marketed