קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag אפריל 2017

  הראל | סקר שוק אפריל 2017

  בישראל האינדיקאטורים הראשונים לרבעון הראשון ממשיכים להצביע על צמיחה חיובית, עם התמתנות בצריכה הפרטית (לרמות עמידות יותר) אך עם שיפור בתעשייה, במסחר, בתיירות וביצוא השירותים.  נתוני שוק העבודה המשיכו להיות חיוביים,  כאשר שיעור האבטלה נותר כבר 3 חודשים ברציפות ברמתו הנמוכה היסטורית

 • main_imag אפריל 2017

  מאן נכסים | סקר שוק אפריל 2017

  הרבעון הראשון הסתיים בעליה של 1.2% במדד מאן,  מרמה של168.2 ל 170.2- נקודות. עלייה זו מתרחשת בשנה מאתגרת בה מלאי המשרדים החדשים צפוי להגיע לשיא ולבחון את חוזקו של השוק.  להערכתנו היציבות בשוק המשרדים תיבחן לקראת סוף השנה ובשנה הבאה עם אכלוסם של הבניינים החדשים.

 • main_imag מרץ 2017

  הראל | סקר שוק מרץ 2017

  בישראל:  נתוני הצמיחה לרבעון האחרון של 2016 היו טובים בהרבה מהצפי.  על פי האומדן הראשוני,  התוצר צמח ב 6.2 אחוזים בשיעור שנתי  (ו 4.2%  צמיחה ברבעון הקודם שעודכן שוב כלפי מעלה) והתוצר העסקי צמח ב 8.7 אחוזים.  זהו קצב הצמיחה הרבעוני המהיר ביותר מאז  2013.

 • main_imag פברואר 2017

  הראל | סקר שוק פברואר 2017

  הרבעון הרביעי הסתיים בעליה של 0.6% במדד מאן, מרמה של167.2  ל 168.2- נקודות. עליית המדד נובעת ברובה מעלייה בדמי השכירות בת"א והרצליה אשר המשיכה גם ברבעון זה. במהלך השנה כולה עלה המדד מרמה של 165.4 לרמה של 168.2 נקודות – עלייה של 1.7% בשוק המשרדים – זאת לאחר עלייה מתונה בשנת 2015 .  היציבות בשוק בה חזינו בשנים האחרונות עשויה להתערער שכן אנו מצויים בפתחה של שנה מאתגרת בה צפויים משרדים רבים להתווסף לשוק. השנה הקרובה צפויה להיות שנת שיא בהשלמות הבנייה של בנייני משרדים מרובי בעלים.