קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag נובמבר 2016

  JLL | New York Office Outlook Q3 2016

  Healthy Investment Volume: Through Q3 2016 360 transactions closed year-to-date totaling $34.6 Billion. There are currently an additional 53 deals under contract for $4.1 Billion, for an aggregate volume of more than $38 Billion. Despite lower transactionactivity than 2015’s record of $60 Billion, this year has seen strong activity, and is on pace to exceed the past five-year average of $36 billion of investment sales in Manhattan.

 • main_imag אוקטובר 2016

  הראל | סקר שוק אוקטובר 2016

  מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט ירד ב 0.3 אחוז) נמוך מהצפי המוקדם למדד ללא שינוי(, והאינפלציה ב 12החודשים עד אוגוסט עמדה על מינוס 0.7 אחוז. ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי, אך הבנק עדכן את תחזית הצמיחה שלו כלפי מעלה, והותיר את תוואי הריבית ללא שינוי.
  במהלך ספטמבר השקל התחזק ב 1 אחוז מול סל המטבעות (השלים עלייה של3%  מתחילת השנה) והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 2000

 • main_imag ספטמבר 2016

  הראל | סקר שוק ספטמבר 2016

  מדד המחירים לצרכן בחודש יוני עלה ב 0.4 אחוז גבוה מהצפי, והאינפלציה ב 22 החודשים האחרונים עמדה על מינוס 0.6 אחוז. מחירי הדירות בבעלות עלו ב  6.9 אחוזים ב 12 החודשים האחרונים.  בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי 0.1  אחוז,  כשהוא עדיין חושש להשגת יעד האינפלציה,  אך כבר אינו חושש
  לצמיחה במשק.

 • main_imag אוגוסט 2016

  הראל | סקר שוק אוגוסט 2016

  בישראל, הצמיחה ברבעון הראשון של השנה עודכנה שוב כלפי מעלה ל 1.7 אחוזים )מ  1.3 אחוזים), עם המשך חולשה ביצוא לצד חוזקה בצריכה הפרטית ובהשקעות.  מרבית האינדיקטורים הכלכליים החודש המשיכו להציג תמונת התרחבות טובה בפעילות הכלכלית ברבעון השני; עלייה בפדיון ענפי המשק,  גידול חד ביבוא מוצרי צריכה וביבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה, המשך ירידה באבטלה תוך יציבות בשיעור ההשתתפות, סנטימנט עסקים וצרכנים גבוה, והכנסות ממיסים שהמשיכו להפתיע לטובה.