קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag אפריל 2016

  מאן נכסים | סקר שוק אפריל 2016

  הרבעון הראשון לשנת 2016 מסתיים בעלייה של 1.3% במדד מאן, אשר עלה מרמה של 165.4 לרמה של 167.5 נקודות. העלייה ברבעון מגיעה בהמשך לעליות מהרבעון השני של 2015. השינוי במדד מהווה תמונת ראי של הפעילות הכלכלית בשוק המשרדים, כך שהגידול בו החל ממחצית השנה הקודמת ממשיך להדגים את
  איתנות שוק המשרדים.

 • main_imag אפריל 2016

  הראל | סקר שוק אפריל 2016

  גם החודש רוב האינדיקטורים הכלכליים ממשיכים להציג תמונת התרחבות מתונה במשק המקומי עם חולשה בסחר חוץ.  הצמיחה ברבעון הרביעי של 2015 עודכנה כלפי מעלה ל 3.9 אחוזים,  שוק העבודה נותר איתן, הגירעון הממשלתי נותר ללא שינוי ועליה נרשמה במדדי הצריכה הפרטית. מנגד,  נתוני סחר החוץ בדצמבר ממשיכים
  להיות חלשים והצביעו על ירידה ביצוא לצד ירידה ביבוא וכך גם היצור התעשייתי.

 • main_imag מרץ 2016

  JLL | New York Office Outlook Q1 2016

  2015 was the most active year on record for the New York City investment sales market with nearly 600 transactions, totaling $60.3 billion, an increase of nearly 25% from the previous record of $48.5 billion transacted in 2007.

  For the first time in history, New York City was the top global investment market in 2015. Global and domestic investors continued to recognize the safety, security and capital appreciation afforded by NYC real estate.

 • main_imag מרץ 2016

  הראל | סקר שוק מרץ 2016

  בישראל גם החודש האינדיקטורים ממשיכים להציג תמונת התרחבות במשק; הצמיחה ברבעון הרביעי של  2015עודכנה כלפי מעלה ל 3.3 אחוזים עם הרכב חזק, שוק העבודה נותר איתן עם ירידה קלה נוספת בשיעור האבטלה 5.1) אחוז לעומת 5.2 אחוזים(  ועליה נוספת בשיעור ההשתתפות. הכנסות המדינה ממיסים היו הגבוהות ביותר לחודש בודד. מנגד, נתוני סחר החוץ בדצמבר ממשיכים להיות חלשים והצביעו על ירידה ביצוא לצד ירידה ביבוא.