קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag אוקטובר 2019

  הראל | סקר שוק אוקטובר 2019

  נתוני הצמיחה לרבעון השני עודכנו כלפי מטה, אך האינדיקאטורים לרבעון השלישי מצביעים על האצה בצמיחה בהובלת הצריכה הפרטית ויצוא השירותים שמפצים על החולשה ביצוא הסחורות ובתעשייה. הכנסות המדינה ממסים בספטמבר היו טובות והגירעון כאחוז מהתוצר ירד במהירות ל- 3.3 אחוזים.

  למרות המספר המעודד הנתונים לא משקפים את התמונה האמיתית, בשל עיתוי שונה של חגי תשרי השנה לעומת שנה שעברה ואנו נסיים את השנה בגירעון שקרוב ל-4 אחוזים.

 • main_imag ספטמבר 2019

  הראל | סקר שוק ספטמבר 2019

  נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון השני היו כצפוי חלשים, אך מבט על המחצית הראשונה מצבי על האצה בהשוואה למחצית הקודמת. האינדיקאטורים הראשוניים לרבעון השלישי מצביעים על קצב צמיחה דומה. למרות השקל החזק ומלחמות הסחר בעולם, יצוא השירותים ממשיך לשבור שיאים ויצוא הסחורות שומר על יציבות מתחילת השנה (תוך כדי תנודתיות גבוהה).

 • main_imag אוגוסט 2019

  הראל | סקר שוק אוגוסט 2019

  האינדיקטורים לרבעון השני בישראל מצביעים על האטה בפעילות הכלכלית בכל הענפים , מלבד יציבות ברמה גבוהה ביצוא השירותים. הכנסות המדינה ממסים ביוני אכזבו והגירעון הממשלתי המשיך לעלות ל- 3.9 אחוזים.  הדבר יחייב את הממשלה החדשה לפעולות משמעותיות יותר כדי לרסנו בעתיד.

 • main_imag יולי 2019

  הראל | סקר שוק יולי 2019

  האינדיקאטורים הראשוניים לצמיחה ברבעון השני ממשיכים להיות מעורבים עם חוזקה בפעילות המקומית לצד חולשה ביצוא הסחורות.  מגמת הירידה בשיעור האבטלה נמשכה אך במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות. הכנסות המדינה ממסים במאי (ללא יבוא ביטחוני) היו גבוהות,  אך הגירעון כאחוז מהתוצר נותר על 3.8 אחוזים ב- 12 החודשים האחרונים, זאת בשל המשך גידול מהיר בהוצאות הממשלה.