קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag יוני 2019

  הראל | סקר שוק יוני 2019

  הצמיחה בישראל ברבעון הראשון מעל ל-5 אחוזים בשיעור שנתי. חלק מהעלייה מקורה בגורמים חד פעמיים שיגרעו מהצמיחה ברבעון השני,  התחזית שלנו לצמיחה בשנת 2019 כולה נשארת 3.2 אחוזים. שיעור האבטלה ירד זה החודש השלישי ברציפות וסך המשרות הפנויות עלו קלות בחודשיים האחרונים. הנתונים תומכים בהמשך עלייה בשכר הממוצע בסקטור העסקי.

 • main_imag מאי 2019

  הראל | סקר שוק מאי 2019

  האינדיקאטורים לרבעון הראשון מצביעים על קצב צמיחה גבוה עם צריכה פרטית חזקה, עלייה בתיירות הנכנסת ושיפור ביצוא. בנוסף, יבוא מוגבר של רכבים יגרום לעלייה חריגה בצמיחה במהלך הרבעון הראשון (לכיוון 4-5 אחוזים) על חשבון הרבעון השני.

 • main_imag אפריל 2019

  הראל | סקר שוק אפריל 2019

  בניגוד לחולשה במרבית השווקים המפותחים במהלך הרבעון הראשון של השנה, בישראל הנתונים מצביעים על מגמה חיובית מתונה;  שיפור במדד המשולב של בנק ישראל,שוק עבודה חזק, שיפור ביצוא הסחורות והשירותים. שוק העבודה נותר הדוק גם בפברואר,  עם ירידה בשיעור האבטלה ועלייה קלה בשיעור התעסוקה.

  קצב עליית השכר הממוצע במשק נותר מאוד גבוה בהובלת הסקטור העסקי.

 • main_imag April 2019

  JLL | New York Office Outlook Q1 2019

  44 transactions totaling $4.6 billion closed in the first quarter; in the preceding eight quarters, an average of 70 transactions totaling $6.5 billion closed.

  The office segment captured the bulk of investment volume with $2.5 billion closing in the first quarter, though this represented a step back from the $3.2 billion quarterly average from 2017 to 2018.