קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag December 2018

  JLL | New York Office Outlook Q3 2018

  Sixty transactions totaling $7.0 billion closed in the third quarter as dollar volume rebounded yet the number of transactions remained flat compared with the second quarter. The office and multifamily segments reported dollar volumes that were lower than their10-year quarterly averages, down 23.9 percent and 15.9 percent, respectively, while the hotel and the land/development segments were up, by 29.3 percent and 56.6 percent, respectively.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק דצמבר 2018

  האינדיקטורים שפורסמו החודש היו ברובם פחות טובים מהצפי; הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 2.4 אחוזים על פי האומדן הראשוני ,נמוכה מהצפי, כשבמקביל, שני הרבעונים הקודמים עודכנו כלפי מטה. יחד עם זאת, הנתונים הראשונים לאוקטובר  (רבעון רביעי(  טובים.

  שוק העבודה עודנו חזק; שיעור האבטלה נותר 4.1 אחוזים באוקטובר , ושיעור ההשתתפות ירד מעט ל 63.7- אחוזים .המגמה בתעסוקה בחודשים האחרונים מחזקת את הערכתינו שמגמת השיפור בשוק העבודה קרובה למיצוי. קצב עליית השכר עומד על 3.8 אחוזים ב 12-החודשים עד ספטמבר.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק נובמבר 2018

  רצף האינדיקטורים שמתקבלים לרבעון השלישי,  כגון המדד המשולב, סקרי החברות ונתוני התעסוקה החזקים מחזקים את הערכתינו שהנתון החלש ברבעון השני היה נקודתי והצמיחה ברבעון השלישי האיצה לכיוון ה 3-אחוזים.

  שיעור האבטלה נותר כמעט ללא שינוי במהלך הרבעון השלישי, קרוב לרמתו הנמוכה במבט היסטורי. השכר הממוצע של הישראלים המשיך לעלות במהירות גם בתחילת הרבעון השלישי והרמה הגבוהה של סך המשרות הפנויות תומכת בהמשך עליית השכר.

 • main_imag

  הראל | סקר שוק אוקטובר 2018

  הצמיחה ברבעון השני הייתה חלשה) 1.8 אחוזים (אך הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל 5.1 אחוזים כך שבסיכום המחצית הראשונה התמונה נותרה חיובית. האינדיקטורים הראשוניים לרבעון השלישי מלמדים על כך שהחולשה ברבעון השני נקודתית.

  העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים המשיך להתכווץ גם ברבעון השני. הנתון תומך בפיחות השקל כאשר בינתיים הביקוש של זרים לחברות ישראליות מהווה את אחד מהגורמים שבולם זאת.