רחובות שלי, רחובות

רחובות שלי, רחובות רחובות שלי, רחובות

 

  • 334 יחידות דיור.
  • שלבים א'+ב' הכוללים 128 יח"ד נמכרו ואוכלסו.
  • אכלוס שלב ג' הכולל 76 יח"ד צפוי במהלך 2017
  • החל שיווק שלב ד' הכולל 76 יח"ד
  • חלקנו 50%.