הנהלת החברה

הדפס

הנהלת החברה

אדוארדו אלשטיין - מ"מ מנכ"ל


אורן הילינגר - סמנכ"ל כספים                                                              אבי יעקובוביץ - מנכ"ל גב-ים


אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב                                                    ישראל סנדלר - מנכ"ל מהדרין


ענת שני - יועצת משפטית ומזכירת החברה                                             זיו שחורי - מנכ"ל ישפרו


אבי רוזן - מנכ"ל נכסים ובניין מגורים נוה