הנהלת החברה

הדפס

הנהלת החברה

אדוארדו אלשטיין - מנכ"ל


 גיל קוטלר - משנה למנכ"ל לפיתוח עסקי                                   אבי רוזן - מנכ"ל נכסים ובניין מגורים נוה


 ברוך יצחק - סמנכ"ל כספים                                                  זיו שחורי - מנכ"ל ישפרו


 אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב                                       


ענת שני - יועצת משפטית ומזכירת החברה