קשרי משקיעים

הדפס

מניות ואג"ח

הנתונים בעמוד זה מתעדכנים אחת ל20 דק' , ונכונים לשעה 04:34

PTBL SERIES 1

סמל PTBL
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 6,297,932.00
נתח הון עצמי 1,835,847.00
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 3

סמל ptbl.b3
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 281,206,704.00
נתח הון עצמי 349,961.80
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 4

סמל ptbl.b4
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 1,615,658,382.00
נתח הון עצמי 2,225,731.00
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 6

סמל ptbl.b6
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 865,655,289.00
נתח הון עצמי 987,712.70
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 7

סמל ptbl.b7
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 594,516,177.00
נתח הון עצמי 705,571.80
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 8

סמל ptbl.b8
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 102,395,000.00
נתח הון עצמי 103,634.00
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00

BOND SERIES 9

סמל ptbl.b9
תאריך 01/12/2023
שער אחרון 0.00
ממוצע יומי לפי ערך 0.00
נפח 0.00
נפח בשקלים 0.00
Market cap. 500,809,000.00
נתח הון עצמי 502,812.20
משתנה 0
מחיר פתוח 0.00
מחיר סגור 0.00
יומי גבוה 0.00
יומי נמוך 0.00