נכסים מניבים

השקעות בנדל"ן - נכסים מניבים בישראל

חברת נכסים ובניין עוסקת בתחום השקעות בנדל"ן מניב בארץ בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה וניהול של נכסים מניבים ובניית שכונות מגורים איכותיות. 

לחברת נכסים ובניין כ-169,000 מ"ר  שטחים לצורך השקעות בנדל"ן בישראל עם שיעור תפוסה של כ-92% ועתודות קרקע של כ-167,000 מ"ר (מוחזקות ע"י ישפרו) זכויות בנייה באזורי ביקוש. ניהול הבניינים מבוצע על ידי חברות בבעלות הקבוצה.