מניבים בבנייה

מניבים בבנייה

חברת נכסים ובניין מתכננת, משווקת ובונה פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-150,000 מ"ר (כולל חברות כלולות) באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה.
בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-167,000 מ"ר (639,000 מ"ר כולל חברות כלולות) (לא כולל תב"עות בתהליך).