סקירת הפעילות

הדפס

סקירה על הפעילות שלנו


לחברת נכסים ובניין 31,700 מ"ר שטחים מניבים בישראל עם שיעור תפוסה של כ-92.5% וכולל חלק החברה בחברות כלולות בישראל, שטח של כ-348 אלף מ"ר, בתפוסה של כ-96% (לפי החזקות החברה לסוף מרץ 2021).

חברת נכסים ובניין מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות המייצרות אזורי ביקוש. השכונות נבנות במתכונת של "פארק מגורים" הכולל פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים החל מגנים ציבוריים רחבים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה. בין הפרויקטים: מרום נוה רמת גן, גני תקוה, יובלים כרכור, מגדל נוה נוף בת-ים,  The-Garden כפר סבא' נוה אביבים בנתניה, Open Valley בבאר שבע ועוד. בידי החברה כ-62 יח"ד בשלבי הקמה שונים, שנמכרו במלאם. בנוסף משווקת נכסים ובניין 9 יחידות דיור שהקמתן הושלמה. בנוסף, החלה החברה בשיווק של 48 יחידות דיור שבגינן טרם התקבל היתר בניה (היתר הבניה הוא ל-52 יחידות דיור הכוללות 4 יחידות דיור למסירה לבעלי הקרקע). נכון למועד פרסום הדוח השנתי נותרו לחברה לשיווק 47 יחידות דיור ו-8 יחידות דיור שהקמתן הושלמה ואשר טרם נמכרו.

לצד פעילות זו, מקדמת החברה 3 פרויקטים גדולים ויחודיים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של כ-2,550 יח"ד: פרויקט דפנה ארלוזורוב בתל-אביב הכולל 1,226 יח"ד מתוכן 402 יח"ד לדיירים הקיימים (ב-5 מתחמים), פרויקט נחלת-יהודה בראשון לציון הכולל 800 יח"ד מתוכן 237 יח"ד לדיירים הקיימים וכ-550 יח"ד בפתח תקוה.