ערכים וקוד אתי

הדפס

ערכים, עקרונות ויעדים

 

•   נכסים ובניין מחויבת לשמירת ערכים ועקרונות המבטאים את גישתה ואחריותה העסקית והחברתית.
•  החברה חותרת לאיכות ומצוינות ושומרת על סטנדרטים גבוהים בכל רבדי פעילותה.
•  החברה מחויבת לניהול עסקיה ביושר ובהגינות ולנהוג בכבוד בבעלי מניות, עובדים, לקוחות, שותפים, ספקים    

   ומתחרים.
•  החברה מחויבת לשמירה על קיימות ואיכות הסביבה ובונה שכונות ידידותיות לסביבה ופארקים ירוקים.

•  החברה רואה בהון האנושי מרכיב מרכזי להצלחתה, מחויבת לשמירה על זכויות עובדיה ותנאי עבודתם ומעודדת

   נטילת יוזמה, מצוינות ואחריות אישית.

•  החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב חשוב במכלול פעולותיה. בשנה החולפת החליטה נכסים

   ובניין על מתן תרומות לעמותות וארגונים שמטרותיהם תמיכה באוכלוסיות נזקקות, בריאות, חינוך ורווחה.