פעילות בישראל

הדפס

סקירת הפעילות שלנו בישראללחברת נכסים ובניין ולחברות הבנות שלה נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ- 522 אלפי מ"ר, בתפוסה של כ- 98% (כולל פעילויות מופסקות).

חברת נכסים ובניין מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות המייצרות אזורי ביקוש. השכונות נבנות במתכונת של "פארק מגורים" הכולל פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים החל מגנים ציבוריים רחבים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה. בין הפרויקטים: מרום נוה רמת גן, גני תקוה, יובלים כרכור, מגדל נוה נוף בת-ים,  The-Garden כפר סבא' נוה אביבים בנתניה, Open Valley בבאר שבע ועוד. בידי החברה כ-52 יח"ד בשלבי שיווק והקמה שונים (היתר הבניה הוא ל-52 יחידות דיור הכוללות 4 יחידות דיור למסירה לבעלי הקרקע). נכון למועד פרסום הדוח לרבעון 1 2022 נותרו לחברה לשיווק 15 יחידות דיור ו-2 יחידות דיור שהקמתן הושלמה ואשר טרם נמכרו.

לצד פעילות זו, מקדמת החברה 3 פרויקטים גדולים ויחודיים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של מאות יח"ד: פרויקט דפנה ארלוזורוב בתל-אביב הכולל 8245 יח"ד מתוכן 270 יח"ד לדיירים הקיימים (ב-3 מתחמים), פרויקט נחלת-יהודה בראשון לציון הכולל 800 יח"ד מתוכן 237 יח"ד לדיירים הקיימים וכ-550 יח"ד בפתח תקוה.