פרויקטים בארה"ב

פרויקטים עיקריים בארה"ב

פרויקטים בארה פרויקטים עיקריים בארה"ב

 

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים בארה"ב. לחברה נכס מניב: מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר.