קשרי משקיעים

הדפס

אודות קשרי משקיעים


נכסים ובניין: עוסקת בעיקר בתחום הנכסים המניבים בארץ ובחו"ל, בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה וניהול של שטחים מסחריים, משרדיים ולוגיסטיים. לקבוצה כ-1,250,000 מ"ר שטחים מניבים בארץ ובעולם בתפוסה גבוהה. לנכסים ובניין שוכרים איכותיים בנכסיה והסכמי שכירות ארוכי טווח המספקים לה תזרים מזומנים יציב וגבוה. מניית נכסים ובניין  נסחרת במדדי ת"א 100 ות"א 75.
יכולותיה, ניסיונה ויציבותה לאורך שנים של נכסים ובניין מעניקים לה יתרון תחרותי משמעותי אשר הוכח בביצוע עסקאות ופרויקטים מוצלחים במשך השנים, כדוגמת רכישת והשבחת מגדל HSBC בניו  יורק, בניית פרויקטים מניבים בארץ, כגון הרצליה צפון, וכן בניית שכונות מגורים איכותיות, כגון מרום נוה, ומרכזים מסחריים כגון ישפרו מודיעין. אסטרטגית הצמיחה של נכסים ובניין, בעיקר בתחום הנכסים המניבים, והיתרות הנזילות הגדולות שלה המסתכמות נכון ליום 31 למרץ 2014 בכ- 2.2 מיליארד ₪ הן הבסיס לצמיחה ולהרחבת עסקיה, וכן לניצול הזדמנויות עסקיות נוספות בתחום הנכסים המניבים דוגמת עסקאות רכישת מגדל מטה HSBC בניו יורק ובנין  Barneys בשיקגו ולהמשך פיתוח עסקיה בארץ.