תוצרת הארץ תל אביב

תוצרת הארץ תל אביב מרכז תוצרת הארץ תל אביב
תוצרת הארץ ת"א (50%)
  • שטח עילי - 53,000 מ"ר
  • שטחי חניה - 32,000 מ"ר - בבנייה

תוצרת הארץ תל אביב – גב ים ואמות השקעות בע"מ ("אמות"), הינן בעלות זכויות במשותף (בחלקים שווים) במגרשים סמוכים בשטח כולל של כ-17 דונם ברחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בתל –אביב.
בשנת 2016 הוחל בהקמה ובשיווק של המבנה העילי של שלב א' של הפרויקט, בשטח של כ-53,000 מ"ר עילי ונמשכה הקמתו של החניון התת-קרקעי בפרויקט, בשטח כולל של כ-32,000 מ"ר,  לכ-950 מקומות חניה.
במקביל, ובהתאם להסכם שנחתם עם עיריית תל-אביב, הגישו גב- ים ואמות תב"ע למבנה העילי השני של הפרויקט, לתוספת זכויות של כ130,000 מ"ר עילי (ברוטו) ב-70 קומות, תוספת של כ-2,000 מקומות חניה, וכן לאישור ייעודים של משרדים, מסחר ומלונאות. התב"ע אושרה על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה והיא נמצאת  בהליכים לקראת אישורים נוספים