דוחות כספיים

הדפס

דוחות כספיים

דוח כספי + דוח דירקטוריון 2021 Q2


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2021 Q1


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2020 Q4


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2020 Q3


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2020 Q2


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2020 Q1


דוח כספי + דוח דירקטוריון Q4 2019


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שלישי 2019 - 28/11/2019


דוח כספי + דוח דירקטוריון Q3 2019


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שני 2019 - 28/08/2019


דוח כספי + דוח דירקטוריון  Q2 2019


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון ראשון 2019 - 30/05/2019


דוח כספי + דוח דירקטוריון  Q1 2019


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון רביעי 2018 - 19/03/2019


דוח כספי + דוח דירקטוריון Q4 2018


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שלישי 2018 - 25/11/2018


דוח כספי + דוח דירקטוריון   Q3 2018


דוח כספי + דוח דירקטוריון   Q2 2018


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שני 2018 - 23/8/2018


דוח כספי + דוח דירקטוריון  Q1 2018


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון ראשון 2018 - 30/05/2018


 דוח כספי + דוח דירקטוריון  Q4 2017


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שלישי 2017 - 28/11/2017


דוח כספי + דוח דירקטוריון Q3 2017


שיחת ועידה דוחות כספיים לרבעון שני 2017 - 28/08/2017


טיבולי - הערכת שווי - Q2 2017


HSBC - הערכת שווי - Q2 2017


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2017 Q2


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2017 Q1


שיחת ועידה דוחות כספיים לשנת 2016 - 21/03/2017


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2016


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2016 Q3


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2016 Q2


דוח כספי + דוח דירקטוריון - 2016 Q1


דוח כספי + דוח דירקטוריון 2015


דוח כספי + דוח דירקטוריון - Q3 2015