אסיפות כלליות

דחיית אסיפה כללית שזומנה ליום 22/12/2016, ליום 29/12/2016 - ללא שינוי במועד הקובע

חזור לעמוד הקודם

PDF cannot be displayed.