קשרי משקיעים

הדפס

דעת מומחים

 • main_imag פברואר 2020

  הראל | סקר שוק פברואר 2020

  הכלכלה הגלובלית והשווקים הפיננסים החלו את 2020 במומנטום חיובי,  גם בשל החתימה הרשמית של הסכם הסחר בין ארה"ב לסין , אך התפרצות הנגיף בסין שינתה במהירות את התמונה.  חשוב להדגיש שעוד מוקדם לכמת את השפעת ההתפרצות על הצמיחה בסין , שכנותיה, ועל התיירות הגלובלית.  אך מניסיון העבר , עיקר ההשפעה השלילית הייתה סביב מוקד ההתפרצות (קרוב לשני שליש מכלכלת סין תמשיך להיות סגורה לפחות גם בשבוע הראשון של פברואר), אך חלק מהתוצר שאבד חזר ברבעונים הבאים.  האירוע בהחלט תומך במדינות מוניטרית מרחיבה עוד יותר של הבנק המרכזיים בעולם ואף מדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר בסין.

 • main_imag ינואר 2020

  הראל | סקר שוק ינואר 2020

  על פי האומדנים הראשוניים של הלמ"ס הצמיחה ב-2019 עמדה על 3.3 אחוזים, דומה לצמיחה ב-2018 (3.4%) וגבוהה מההערכות המוקדמות. להערכתנו, כלכלת ישראל צפויה לצמוח בשנת 2020 בכ-3 אחוזים: שיעור האבטלה הנמוך, המשך עליית השכר במשק ,השקל החזק ,האינפלציה והריביות הנמוכות ימשיכו לתת רוח גבית לצריכה הפרטית ,והיא תמשיך להוביל את הצמיחה בישראל גם במהלך 2020  במקביל,  למרות חוזקו של השקל אנו צופים גידול ביצוא השירותים בהובלת ענפי ההיי-טק לצד המשך חוזקה של התיירות הנכנסת והתחלת יצוא גז טבעי.  הגורמים הללו יפצו על החולשה ביצוא הסחורות בשל ההאטה בסחר הגלובלי וחוזקו של המטבע.
  מנגד,  היבוא יצמח בקצב מתון יחסית בשל הירידה הצפויה בהשקעות לצורך יצוא הגז וירידה צפויה ביבוא הרכבים (לאחר העלייה ביבוא ב-2019) ההשקעה בנכסים קבועים תהיה מתונה אף היא על רקע סיום ההשקעות בנושא הגז,  ירידה בהשקעות בבנייה על רקע קיטון התחלות הבניה ברבעונים האחרונים , והעדר תקציב ממשלתי
  ואישור פרויקטים חדשים.

 • main_imag דצמבר 2019

  הראל | סקר שוק דצמבר 2019

  הצמיחה ברבעון השלישי האיצה ל 4.1-אחוזים בשיעור שנתי, אך הרכב הצמיחה היה מעורב, עם ירידה ביצוא ובהשקעות לצד גידול חד במלאים. המדד המשולב של בנק ישראל לתחילת הרבעון הרביעי הצביע על האצה קלה בהשוואה לחודשים הקודמים , עם נתונים מעודדים בסחר הסחורות לצד רמות שיא בכניסות התיירים.


  הכנסות המדינה ממסים באוקטובר היו כצפוי נמוכות,  ובעקבות זאת הגירעון כאחוז מהתוצר עלה במהירות ל 3.7-אחוזים.

 • main_imag נובמבר 2019

  הראל | סקר שוק נובמבר 2019

  נתוני הצמיחה לרבעון השני עודכנו כלפי מטה, אך האינדיקאטורים לרבעון השלישי מצביעים על האצה בצמיחה בהובלת הצריכה הפרטית ויצוא השירותים שמפצים על החולשה ביצוא הסחורות ובתעשייה. הכנסות המדינה ממסים בספטמבר היו טובות והגירעון כאחוז מהתוצר ירד במהירות ל 3.3- אחוזים.

  למרות המספר המעודד הנתונים לא משקפים את התמונה האמיתית, בשל עיתוי שונה של חגי תשרי השנה לעומת שנה שעברה ואנו נסיים את השנה בגירעון שקרוב ל 4- אחוזים.