פרויקטים בהודו

הודו

פרויקטים בהודו הודו


נכסים ובניין יחד עם אלקטרה נדל"ן בע"מ ושותפים מקומיים, פעלה באמצעות חברת PBEL להקמת שכונות מגורים הכוללות אלפי יחידות דיור בדרום הודו בערים: צ'נאי והיידראבד.

החברה ואלקטרה מכרו את שני הפרויקטים כמפורט להלן (חלק החברה 45%).