מאן נכסים | סקר שוק אוקטובר 2017

הדפס

אוקטובר 2017

מאן נכסים | סקר שוק אוקטובר 2017 אוקטובר 2017

הרבעון השלישי לשנת 2017 מתאפיין בהמשך יציבות בשוק המשרדים. המשק ממשיך לשמור על איתנות המתבטאת בחוזקו של שוק המשרדים. שיעור האבטלה מגיע לשפל חדש, חברות הטכנולוגיה צומחות בקצב מהיר וכל זה על רקע המתיחות הפוליטית בעולם.

בתחום המסחר אנו עדים לירידה בתקופת הקיץ בשל הגידול בהיקף התיירות היוצאת והגידול בהיקף שטחי המסחר אשר פגעו במרכזים המסחריים בתקופת הקיץ, לאחר שנים של צמיחה בצריכה.