מדד ת"א 125

הדפס

מהו מדד ת"א 125 - לשעבר מדד ת"א 100

מדד ת"א 125 הוא אחד מהמדדים המובילים והחשובים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. המדד כולל את 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א-35 ות"א-90 ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. הרכב המניות המרכיבות את המדד נקבע פעמיים בשנה, ביום חמישי הראשון בפברואר ובאוגוסט. משקלה של כל מנייה במדד נקבע על פי שווי השוק של החזקות הציבור במנייה. חברות שמשקלן גבוה מאוד מוגבלות במשקלן במדד עד לתקרה של 5%.

ישנה חשיבות להיות מניה נסחרת במדד, חברות הנסחרות במדד נהנות בדרך כלל מהיקף מסחר גבוה יותר במנייתן כתוצאה מרכישת המניה על ידי תעודות סל וקרנות נאמנות הנצמדות למדד ת"א 125 (משקיעות במניות הנסחרות במדד). חברות הנסחרות במדדים המובילים אף זוכות בדרך כלל לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר.
מניית נכסים ובניין נכללת במדד ת"א 125.