מדד תל אביב נדל"ן

הדפס

מהו מדד תל אביב נדל"ן - לשעבר מדד נדל"ן 15

מדד ת"א נדל"ן הוא מדד של מניות הנדל"ן של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. המדד כולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. הרכב המניות המרכיבות את המדד נקבע פעמיים בשנה, ביום חמישי הראשון בפברואר ובאוגוסט. משקלה של כל מנייה במדד נקבע על פי שווי השוק של החזקות הציבור במנייה. חברות שמשקלן גבוה מאוד מוגבלות במשקלן במדד עד לתקרה של 3%.
ישנה חשיבות להיות מניה נסחרת במדד זה. חברות הנסחרות במדד נהנות בדרך כלל מהיקף מסחר גבוה יותר במנייתן כתוצאה מרכישת המניה על ידי תעודות סל וקרנות נאמנות הנצמדות למדד ת"א נדל"ן (משקיעות במניות הנסחרות במדד). חברות הנסחרות במדד אף זוכות בדרך כלל לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר.