מדד תל בונד 60

הדפס

מהו מדד תל בונד 60

מדד תל בונד 60 הוא מדד מוביל של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אשר התפרסם לראשונה בפברואר 2008. המדד כולל את 60 אגרות החוב הקונצרניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר מבין אגרות החוב הקונרצניות צמודות המדד הנושאות ריבית קבועה, אשר עומדות בתנאי הסף של המדד (דירוג מינימלי של "-A" על ידי "מעלות" או "A3" על ידי מדרוג). הרכב אגרות החוב המרכיבות את המדד נקבע פעמיים בשנה, ביום 15 באפריל וביום 15 באוקטובר, על בסיס שווי השוק הממוצע של אגרות החוב בתקופה שלפני מועד ההחלפה. משקלה של כל אגרת חוב במדד נקבע על פי שווי השוק שלה, אשר נמדד מדי רבעון. אגרות חוב שמשקלן גבוה מאוד מוגבלות במשקלן במדד עד לתקרה של 4%.


ישנה חשיבות להיות אגרת חוב נסחרת במדד, אגרות חוב הנסחרות במדד נהנות בדרך כלל מהיקף מסחר גבוה יותר כתוצאה מרכישת אגרת החוב על ידי תעודות סל וקרנות נאמנות הנצמדות למדד תל בונד 60 (משקיעות באגרות חוב הנסחרות במדד). אגרות חוב הנסחרות במדד אף זוכות בדרך כלל לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר.


אגרות החוב (סדרה ג' וסדרה ד') של נכסים ובניין ואגרות החוב (סדרה ו') של גב-ים מקבוצת נכסים ובניין, נכללות במדד תל בונד 60.