הנהלת החברה

הדפס

הנהלת החברה

 נטלי משען זכאי - מנכ"לית                                                 


 ברוך יצחק - סמנכ"ל כספים                                   


 אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב                                                  


 אבי רוזן - מנכ"ל נכסים ובניין מגורים נוה                                       


חיים טבוך - סמנכ"ל חשבות