הנהלת החברה

הדפס

הנהלת החברה

 דורון חיים כהן - מנכ"ל                                


 גיל קוטלר - ממלא מקום מנכ"ל                                             אבי רוזן - מנכ"ל נכסים ובניין מגורים נוה


 ברוך יצחק - סמנכ"ל כספים                                                  


 אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב