נדל"ן מניב

הדפס

נדל"ן מניב של נכסים

נכסים מניבים הינם נכסים אשר בנוסף לערכם ההוני, מייצרים תזרים הכנסות מדמי שכירות ומניבים תשואה לאורך זמן. נדל"ן מניב בישראל מסווג לתחומים שונים על פי סוג השימוש בנכס המושכר ואופי הגוף השוכר – נדל"ן מסחרי, משרדים, תעשייה ודירות למגורים. כל תחום מתאפיין בנכסים הייעודיים לו, בדמי שכירות למ"ר שונים ובתשואה שונה למשקיע. כך למשל, תחום הנדל"ן המסחרי הכולל קניונים, מרכזים מסחריים וחנויות, מתאפיין בדרך כלל בהשקעה גבוהה יותר בנדל"ן ובדמי שכירות למ"ר גבוהים יותר בהשוואה לתחום הנדל"ן למשרדים, ותחום הנדל"ן למשרדים מתאפיין בדרך כלל בהשקעה גבוהה יותר בנדל"ן ובדמי שכירות למ"ר גבוהים יותר בהשוואה לתחום הנדל"ן למרכזים לוגיסטיים ולתעשייה.

נכסים ובניין מחזיקה בנדל"ן מניב בהיקף של מעל 1,100,000 מ"ר בארץ ובחו"ל, בעיקר בתחומי המסחר, המשרדים והתעשייה.