סקירה

סקירת פעילות בחו"ל

סקירה סקירת פעילות בחו"ל

 

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים בארה"ב. לחברה נכס מניב: מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר.