פעילות בינלאומית

הדפס

סקירת הפעילות הבינלאומית

פעילות בינלאומית סקירת הפעילות הבינלאומית

 

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים בארה"ב. לחברה נכס מניב: מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר.