פעילות בישראל

הדפס

סקירת הפעילות שלנו בישראללחברת נכסים ובניין 31,700 מ"ר שטחים מניבים בישראל עם שיעור תפוסה של כ-95% וכולל חלק החברה בחברות כלולות בישראל, שטח של כ-493 אלף מ"ר, בתפוסה של כ-96%.

חברת נכסים ובניין מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות המייצרות אזורי ביקוש. השכונות נבנות במתכונת של "פארק מגורים" הכולל פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים החל מגנים ציבוריים רחבים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה. בין הפרויקטים: מרום נוה רמת גן, גני תקוה, יובלים כרכור, מגדל נוה נוף בת-ים,  The-Garden כפר סבא' נוה אביבים בנתניה, Open Valley בבאר שבע ועוד. בידי החברה כ-52 יח"ד בשלבי שיווק והקמה שונים (היתר הבניה הוא ל-52 יחידות דיור הכוללות 4 יחידות דיור למסירה לבעלי הקרקע). נכון למועד פרסום הדוח השנתי נותרו לחברה לשיווק 30 יחידות דיור ו-7 יחידות דיור שהקמתן הושלמה ואשר טרם נמכרו.

לצד פעילות זו, מקדמת החברה 3 פרויקטים גדולים ויחודיים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של כ-2,400 יח"ד: פרויקט דפנה ארלוזורוב בתל-אביב הכולל 1,025 יח"ד מתוכן 336 יח"ד לדיירים הקיימים (ב-4 מתחמים), פרויקט נחלת-יהודה בראשון לציון הכולל 800 יח"ד מתוכן 237 יח"ד לדיירים הקיימים וכ-550 יח"ד בפתח תקוה.