אודות נכסים ובניין

נכסים ובניין מקבוצת IDB, מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל. הקבוצה פועלת בתחום נדל"ן מניב והמגורים בישראל ובחו"ל. לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,059,000 מ"ר ועתודות קרקע נוספות לבנייה עתידית. הקבוצה בונה ומשווקת שכונות מגורים איכותיות. וכן, פועלת בתחום החקלאות. נכסים ובניין הוקמה בשנת 1961 ומשנת 1963, נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

פעילות בישראל

פעילות בישראל נכסים מניבים

לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,059,000 מ"ר ...

פעילות בינלאומית

פעילות בינלאומית נכסים מניבים

לקבוצה נכסים מניבים בחו"ל שהעיקרי שבהם הוא מגדל HSBC בשדרה החמישית בניו יורק בהיקף של כ-80,000 מ"ר ...