top of page

 סקירת הפעילות

 נכסים מניבים בישראל

חברת נכסים ובניין עוסקת בתחום השקעות בנדל"ן מניב בארץ בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה וניהול של נכסים מניבים.

לחברה, דרך השקעתה בגב-ים, נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ-1,200 אלפי מ"ר, בתפוסה של כ- 98%.

תוצרת הארץ.jpg

פעילות בינלאומית

החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים בארה"ב. לחברה נכס מניב: מגדל 10BP בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר

HSBC New York.jpg

פארקי מגורים בישראל

לחברה, דרך השקעתה בגב-ים, נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ-1,200 אלפי מ"ר, בתפוסה של כ- 98%.

חברת נכסים ובניין מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות המייצרות אזורי ביקוש. השכונות נבנות במתכונת של "פארק מגורים" הכולל פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים החל מגנים ציבוריים רחבים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה. בין הפרויקטים: מרום נוה רמת גן, גני תקוה, יובלים כרכור, מגדל נוה נוף בת-ים,  The-Garden כפר סבא, נוה אביבים בנתניה, Open Valley בבאר שבע ועוד. בידי החברה כ-52 יח"ד בשלבי שיווק והקמה שונים (היתר הבניה הוא ל-52 יחידות דיור הכוללות 4 יחידות דיור למסירה לבעלי הקרקע). 

לצד פעילות זו, מקדמת החברה פרויקטים גדולים ויחודיים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של מאות יח"ד שהמרכזי שבהם הינו: פרויקט דפנה ארלוזורוב בתל-אביב הכולל 824 יח"ד מתוכן 270 יח"ד לדיירים הקיימים (ב-3 מתחמים). במתחם 505 הגיעה החברה ל-100% חתימות דיירים ובמתחם 502 הגיעה החברה ל-98.5% חתימות דיירים.

חברת נכסים ובניין מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים בישראל. מדובר בשכונות איכותיות המייצרות איזורי ביקוש.

השכונות נבנות במתכונת של "פארק מגורים" הכולל פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים החל מגנים ציבוריים רחבים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה. בין הפרויקטים: פארק שאול בכפר סבא, מרום נוה פתח תקוה, רחובות שלי ברחובות, מרום נוה בשדרה בחולון, מגדל נוה נוף היוקרתי בת-ים, כרכור, נוה אביבים בנתניה, Open Valley בבאר שבע ועוד. בידי החברה 52 יח"ד בשלבי שיווק והקמה שונים (היתר הבניה הוא ל-52 יחידות דיור הכוללות 4 יחידות דיור למסירה לבעלי הקרקע).


החברה מקדמת פרוייקטים גדולים וייחודיים בתחום ההתחדשות העירונית:

- דפנה ארלוזרוב בתל אביב - 824 יח"ד  מתוכן 270 יח"ד לדיירים הקיימים (חלק החברה 65%)

- פתח תקוה - פרויקט התחדשות עירונית בפ"ת (שכונת ורבר) .

חברת נכסים ובניין מתמחה בזיהוי חלון הזדמנויות, יצירת איזורי ביקוש למגורים בישראל.

החברה בונה מגדלי מגורים בישראל אשר הופכים עם השנים לשם דבר כדוגמת נוה אביבים ברמת אביב, נוה אמירים בהרצליה, מרום נוה ברמת גן (שכונת מגורים הכוללת 1,000 יחידות דיור כשהבניין האחרון אוכלס ב-2012), שכונת יובלים בכרכור שהפכה מוקד משיכה למשפחות ומהווה סביבת חיים אופטימלית ועוד.

bottom of page